SearchMy page
Unions
Moderat Liste logo

Tromsø

Moderat Liste

Partipolitisk nøytral liste som har som sin viktigste sak å fremme velferd og gjøre studiedagen lettere for hver enkelt student

Politikk

Kontaktinformasjon:

Moderat Liste ønsker en fleksibel hverdag og et universitet som tilbyr relevant kvalitet i undervisningen og legger til rette for en best mulig studenthverdag.

Et godt utdanningssystem er en forutsetning for arbeids- og næringslivet, og utdannelse er den viktigste investeringen man som samfunn og enkeltmenneske gjør. Moderat Liste ønsker derfor å sikre kvalitet i undervisningen, gjennom utnyttelse av moderne læringsformer, satsning på praksisordninger og tilpasse faglig innhold til arbeidslivets behov.

More from unions

See all