SearchMy page
Unions
Naturviterne uit

Tromsø

Naturviterstudentene UiT

Fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse

Arbeidslivsforeninger

Naturviterne er fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. Medlemmene jobber for en bærekraftig fremtid og har arbeid innen miljø, mat, areal, landbruk, havbruk, energi, folkehelse, naturmangfold m.m.

Lokallaget ved UiT Norges arktiske universitet er å finne hovedsakelig på NFH-bygget eller Naturfagsbygget på Campus Breivika. Som lokallag i nord de vi opptatt av å holde fokus på den unike naturen og miljøet rund oss, og dette vil komme frem ved valg av foredragsholdere og arrangementer.

Kontaktinfo:
E-post: naturviterne.uit@gmail.com
Facebook
Nettside

More from unions

See all