SearchMy page
Unions
NITO

Tromsø

NITO-studentene

Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer

Arbeidslivsforeninger

NITO Studentene jobber for interessene til teknologi- og ingeniørstudenter. NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, legges det stor vekt på at medlemmer skal ha gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon, egne arbeidsvilkår og arbeidsplassens utvikling.

Kontaktinfo:
E-post: epost@nito.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all