SearchMy page
Unions
NASO

Tromsø

Norges Arktiske Studentorkester (NASO),

Musikk

Norges Arktiske Studentorkester består av omlag 35-50 musikere, hvor medlemsmassen henholdsvis er studenter eller unge musikere bosatt i Tromsø eller nærområdet. Orkesteret har full symfonisk besetning, noe som gjør at det spilles forskjellig musikk, med forskjellig vanskelighetsgrad. Orkesteret ønsker å holde et godt og høyt nivå, men tilrettelegger repertoaret slik at alle som ønsker, skal få være med. ​

Norges Arktiske Studentorkester er et prosjekt/samlingsbasert orkester hvor det holdes fire prosjekter i året. Prosjektene innehlder to-tre prøver onsdagene i forveien av en intensiv øvingshelg som avsluttes med konsert og sosialt samvær.

Nettside: https://www.arktiskstudentorkester.no/

Facebook: https://www.facebook.com/ArktiskeStudentorkester

E-post: naso@uit.no

More from unions

See all