SearchMy page
Unions
Pedagogstudentene

Alta

Pedagogstudentene UiT Alta

Politikk

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.

Kontaktinfo:

Facebook

Nettside

More from unions

See all