SearchMy page
Unions
Pofu1

Tromsø

POFU (Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge)

Humanitær/ideell

Ideell stiftelse som arbeider for økt kunnskap om psykisk helse blant unge. POFUs viktigste arena for å spre kunnskap om psykisk helse er i dag skoleundervisning. Fokuset i undervisningen er på psykisk helse fremfor uhelse, og kunne normalisere, uten å bagatellisere, og vise til vansker unge kan møte på. POFU-underviserne består av frivillige psykologistudenter som i tillegg til sin faglige kunnskap fra studiet, har gjennomgått grundig kursing i undervisningens temaer og undervisningsopplegget. Underviserne har ulik fartstid som underviser i POFU, og er på ulike steder i studieforløpet. Underviserne har også tilhørighet til ulike studieretninger i psykologi (profesjons-, master- og bachelorstudenter i psykologi). Felles for dem er deres engasjement og motivasjon for å undervise ungdom i psykisk helse og gjensidig lære av ungdommene de møter. Mange studenter savner erfaring med, og øvelse i å formidle faget sitt. Gjennom POFU har psykologistudenter selv laget en etterlengtet praksis innen forebyggende arbeid og en arena der både ungdom og psykologistudenter kan lære.

Kontaktinfo

Nettside: https://pofu.no

Facebook: https://www.facebook.com/pofu.psykologistudentenes.opplysningsarbeid

Mail: rikke@pofu.no og nora.hogseth@pofu.noMore from unions

See all