SearchMy page
Unions
Linjeforening

Tromsø

Praemonitus - Linjeforening for samfunnssikkerhet og miljø

Linjeforening for studenter tilknyttet bachelor- og masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UiT

Linjeforening

Kontaktinformasjon:

Linjeforening for studenter tilknyttet bachelor- og masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UiT

Vi i linjeforeningen for samfunnssikkerhet og miljø jobber for å skape et godt og inkluderende miljø for studenter ved bachelor- og masterstudiet i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø. Vårt mål er å tilrettelegge for nettverksbygging på tvers av klassene, og bygge nettverk med fremtidige arbeidsgivere. Det vil bli arrangert ulike bedriftspresentasjoner, sosiale arrangementer m.m. spesielt rettet mot vårt studie.

Du finner informasjon om våre fremtidige arrangementer på vår Facebook. Det er bare å sende oss en mail om det er noe du lurer på.

More from unions

See all