SearchMy page
Unions
Psyforeningen

Tromsø

Psyforeningen

Promoterer linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved UiT

Linjeforening

Psyforeningen vil promotere bedre linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Foreningen ønsker gi et bredere tilbud for nevnte gruppe ved å arrangere faglige tilstelninger, ment å speile ulike sider ved profesjonen og faget. Disse arrangementene vil være åpen for alle som er interessert.

Psyforeningen skal inneha en informasjonssamlende funksjon som faglig plattform for profesjonsstudenter. Dette gjennom å etablere kontakt med fagmiljøer i regionen, og videre holdes oppdatert på relevante områder og eksterne arrangementer. Psyforeningen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget.

Kontaktinfo:
E-post: psyforeningen@helsefak.uit.no

Facebook

More from unions

See all