SearchMy page
Unions
Thumbnail A73 F4 FF6 AFF648609 FF414901 E8 D7 CF5

Tromsø

Psykologiforbundet

Foreningen for alle med en psykologiutdanning

Foreningen for alle med en psykologiutdanning! Vi er den eneste norske foreningen som samler alle med en høyere utdanning innen psykologi, og du kan dermed bli kjent med studenter på tvers av både psykologi årstudium, bachelor, master, ph.d og profesjonsstudium! Psykologiforbundets lokallag her i Tromsø arrangerer både faglige og sosiale arrangementer som du kan delta på! Lokallaget i Tromsø startet opp i 2017, og er derfor enda et nytt og ferskt lokallag som søker flere medlemmer til foreningen!

Foreningens internasjonale navn er Norwegian Society for Psychological Science. Psykologiforbundet jobber for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. I henhold til Psykologiforbundet vedtekter §3.1-3.3 skal forbundet være en samlende organisasjon for alle med en høyere utdanning innen psykologi i Norge, arbeide for å formidle oppdatert psykologisk forskning til den norske befolkningen, og være med på kvalitetssikringen av psykologiutdanningen i Norge. Videre skal forbundet jobbe for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet.

Kontaktinfo:

Facebook: https://www.facebook.com/psyko...

E-post: tromso@psyfo.no

More from unions

See all