SearchMy page
Unions
Psyk uten grenser

Tromsø

Psykologistudenter uten grenser (PUG)

For alle psykologistudenter

Humanitær/ideell

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.

Ett av hovedmålene til PUG er derfor å øke den kulturelle kompetansen blant psykologistudenter. Et annet hovedmål er å fremheve at psykologisk kunnskap medfører et samfunnsansvar. PUG ønsker å øke forståelsen av psykologifaget som et unikt rammeverk i arbeid med konkrete samfunnsutfordringer – som migrasjon, ekstremisme og etniske konflikter.

Organisasjonen er for alle psykologistudenter på årsstudium, bachelor-, master- og profesjonsstudiet i byene vi er tilknyttet.


Kontaktinfo:

E-post:
tromso@psykologistudenterutengrenser.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all