SearchMy page
Unions
Samfunnsn

Tromsø

Samfunnsøkonomene

Interesseorganisasjon for deg som studerer samfunnsøkonomi

Arbeidslivsforeninger

Samfunnsøkonomene er en landsomfattende interesseorganisasjon. Samfunnsøkonomenes Studentgruppe Tromsø er en undergruppe, til studentene ved UiT. De kan bistå deg som studerer samfunnsøkonomi gjennom studietiden og hele din karriere.

Kontaktinfo:
E-post: uit@samfunnsokonomene.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all