SearchMy page
Unions
Samfunnsviterne

Tromsø

Samfunnsviterne

Fagforening for samfunnsvitere og humanister

Arbeidslivsforeninger

Samfunnsviternes studentlag ved Universitetet i Tromsø. De arrangerer konkurranser, sosiale tilstelninger og kurs for sine medlemmer.

Samfunnsviterne gir deg trygghet og kunnskap om hva en samfunnsviter og humanist kan. De gir deg tilgang til et faglig nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet og veiledning i overgangen til arbeidslivet.

Kontaktinfo:
E-post: samfunnsviterne.uit@gmail.com
Facebook
Nettside

More from unions

See all