SearchMy page
Unions
Studenter uten grenser

Tromsø

Studenter Uten Grenser

Involverer studenter i arbeidet til Leger Uten Grenser

Humanitær/ideell

Studenter Uten Grenser er en studentdrevet organisasjon som tar sikte på å involvere studenter tidlig i arbeidet til Leger Uten Grenser. Vårt arbeid består av å informere, arrangere ulike arrangementer som debatter og seminarer, samt å være en plattform for å samle studenter som ønsker å bidra til vårt arbeid.


Kontaktinfo:

E-post:
studenterutengrenser.tromso@gmail.com
Nettside
Facebook

More from unions

See all