SearchMy page
Unions
Studentmållaget

Tromsø

Studentmållaget i Tromsø

Jobber for det språklige mangfoldet i nord

Interesseforening

Studentmållaget i Tromsø er eit lokallag i Norsk Målungdom som jobbar for det språklege mangfaldet i nord.

Noregs Mållag arbeider for at alle fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i bygd og by skal velje og ta i bruk det nynorske skriftmålet. Noregs Mållag arbeider for å fremje nynorsk på alle område i det norske samfunnet

Kontaktinfo

E-post
smit@nynorsk.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all