SearchMy page
Unions
Studentparlamentet

Tromsø

Alta

Harstad

Narvik

Hammerfest

Svalbard

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT

Politikk

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.

Studentparlamentet er studentdemokratiets høyeste organ. Her vedtas saker som studentenes tillitsvalgte med heltidsverv skal fronte overfor blant andre ledelsen på Universitetet, i Studentsamskipnaden og Norsk Studentorganisasjon (NSO). Studentparlamentet møtes ca. en gang i måneden fra august til mai.

Fordelingen av studentrepresentanter er følgende:
- 19 medlemmer på valg fra politiske lister
- 2 representanter fra Campus Harstad
- 2 representanter fra Campus Finnmark
- 2 representanter fra Campus Narvik

Kontaktinfo:
E-post: au@sp.uit.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all