SearchMy page
Unions
Studentutvalget BFE

Tromsø

Studentutvalget BFE

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

LinjeforeningPolitikk

Kontaktinformasjon:

Studentutvalget er studentenes øverste organ på fakultetet, og fungerer som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen. De tar opp problemstillinger på vegne av studentene og jobber kontinuerlig for en bedre studiehverdag. I tillegg har de mulighet til å gi økonomisk støtte til de forskjellige studentforeningene tilknyttet BFE-fakultetet gjennom en tildeling i begynnelsen av hvert semester.

Har du problemstillinger i forhold til din studiehverdag på BFE, ønsker støtte til et arrangement eller har andre spørsmål som omfatter BFE fakultetet, ta gjerne kontakt!

More from unions

See all