SearchMy page
Unions

Tromsø

Studentutvalget Kunstfak

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det kunstfaglige fakultet

LinjeforeningPolitikk

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det kunstfaglige fakultet.

Kontaktinfo:
E-post: su.kunstfak@gmail.com

More from unions

See all