SearchMy page
Unions
Tromsø Sosialistiske Studenter

Tromsø

SV UiT

Vil ha en rettferdig fordeling av goder. For de mange, ikke for de få

Politikk

SV slåss for en rettferdig fordeling av godene. De vil øke barnetrygden og gjøre livet for familier med mange barn enklere. De vil gjenreise en sosial boligpolitikk, bygge 4000 studentboliger i året og styrke ordningene for de som har problemer med å skaffe seg et sted å bo. De vil gjøre tennene til en del av kroppen, ved at tannnhelse dekkes av folketrydgen på lik linje med andre helsetjenester.

Kontaktinfo:
Facebook
Nettside

More from unions

See all