SearchMy page
Unions
Trops

Tromsø

Tromsø Prehospitale Studentforening

TROPS fremmer det prehospitale medisinske faget

Linjeforening

Tromsø prehospitale studentforening (TROPS) er en studentforening som fremmer det prehospitale medisinske fagfeltet. Vi jobber for en økt forståelse av hvordan den akuttmedisinske kjeden henger sammen, hvordan man diagnostiserer og behandler pasienter prehospitalt.

Kontaktinfo:
E-post: TROPS113@gmail.com
Facebook

More from unions

See all