SearchMy page
Unions
TSI badminton

Tromsø

TSI Badminton

Lavterskeltilbud, krever ingen utstyr

Sport

TSI Badminton ønsker å gi et lavterskel tilbud for alle! Alle skal inkluderes! Det trengs ingen utstyr for å være med, utenom innesko, men har du utstyr kan du gjerne ta det med!

Nå i starten vil det hovedsaklig bli spilt kamper. Vi håper å holde nybegynnerkurs hvert semester.

All trening foregår på Kraft sportssenter. Ved avvik vil dette informeres om i Facebookgruppen "TSI Badminton".

Kontaktinfo:
E-post: tsi.bminton@gmail.com
Nettside: http://www.tsidrett.no/badminton

More from unions

See all