SearchMy page
Unions
Ungbotnaiker

Tromsø

Ung botaniker Tromsø

Tilbyr botaniske kurs, foredrag og ekskursjoner for unge voksne

Interesseforening

Ung Botaniker Tromsø er en UiT-tilknyttet forening under Nordnorsk Botanisk Forening, og en del av et prosjekt om å åpne plantenes ville verden for særlig de yngre generasjoner. De har som mål å styrke artskunnskapen og naturgleden gjennom botaniske turer, foredrag, kurs i artsregistrering, sosiale nøklekvelder og større ekskursjoner.


Kontaktinfo

Facebook

More from unions

See all