SearchMy page
Unions
Utsikten

Tromsø

Utsikten linjeforening for filosofistudenter

Vi ønsker å fremme interessene til filosofistudenter ved UiT - Norges arktiske universitet

Linjeforening

Kontaktinformasjon:

Alle som studerer ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, eller er oppmeldt til enkeltemner i filosofi, er hjertelig velkommen til å bli medlem i foreninga. Vi ønsker å fremme interessene til filosofistudenter ved Universitetet i Tromsø ved å:

  • Fungere som et samlende knutepunkt mellom studenter.
  • Være et kontaktpunkt som forenkler kommunikasjon mellom studentene og utenforstående.
  • Fungere som bindeledd mellom studenter og studentrepresentantene til instituttstyret.
  • Arrangere sosiale og faglige tilstelninger, deriblant filosofisk filmaften, spillekvelder, quiz, grilling i fjæra, gjesteforelesninger, debatter, fjellturer, julebord, osv.

Det er også vi som styrer Filosofisk filmklubb, som er et tilbud for alle: https://www.facebook.com/filosofiskfilmklubb

More from unions

See all