SearchMy page
Unions
VA logo hoyopplosning

Tromsø

Venstrealliansen UiT

Venstrealliansen UiT er en sosialistisk og feministisk liste som stiller til Studentparlamentet ved UiT

Politikk

Venstrealliansen UiT er hovedsakelig en liste som ønsker å gjøre det bedre for studenter ved UiT , men også er en møteplass feministiske og sosialistiske studenter ved UiT - Norges arktiske universitet. Vi inviterer til sosiale arrangementer, politiske møter, debatter og andre spennende ting.

Vil du være med å gjøre en forskjell på UiT så bli med? Ta kontakt på vår facebook-side eller på E-post.

E-post: venstrealliansenuit@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/VAUiT
Nettside: https://linktr.ee/VA_UiT

More from unions

See all