Send e-post eller ring til:

radgiving@samskipnaden.no

//

77 64 90 50

Merk e-posten med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon