Vannskader på boligen
Dersom det oppstår en lekkasje eller annen vannskade på boligen er det viktig å få hjelp så fort som mulig. Dersom det er snakk om lekkasje, må du skru av hovedkranen hvis du vet hvor denne er. Når vannet er slått av, er det viktig å få tørket opp vannet så fort som mulig.

Oppstår problemet i arbeidstiden, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 78 45 05 25. 

Dersom en vannskade oppstår utenfor arbeidstiden, og er av en slik karakter at det ikke kan vente til neste dag, ta direkte kontakt med Securitas AS på telefon 911 15 974.

Brann/brannalarm

Alle boenheter er utstyrt med branndetektor og slukkingsutstyr. Gjør deg kjent med hvor branninstruks og slukningsutstyr finnes på ditt bosted. Det er strengt forbudt å fjerne eller dekke til branndetektorer.

Ved mistanke om at noe er feil med brannvernutstyret på bygget, kan Samskipnaden foreta innlåsing på boenheten uten å varsle først. Fjerning/tildekking av branndetektor vil føre til gebyr, se vår oversikt Prisliste tilleggstjenester. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i branninstruksjonen samt rømningsplanen i bygningen du bor i.

Det er viktig at du gir beskjed til Samskipnaden dersom du oppdager feil vedrørende brannsikkerheten, for eksempel dersom du oppdager at et brannslokningsapparat er fjernet ol.

Det skal til en hvert tid være fri passasje i rømningsveiene. Det er ikke tillatt å oppbevare/lagre eiendeler etc. i trappeganger, inngangsparti og ganger. Blir det lagret eller oppbevart ting her vil dette bli fjernet og kastet av Samskipnaden.

Samskipnaden skifter batteri i røykvarslere en gang i året. Brannslukkingsapparat skal ikke fjernes fra anvist plass.

Ved brann: 

1. Redde
Sørg for at alle som oppholder seg i boligen kommer seg trygt ut. Lukk dører og vinduer. 

2. Varsle
Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner.

3. Slokke
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokningsapparat, men utsett ikke deg selv for fare.

Pass deg for inhalering av røyk. En av de vanligste dødsårsakene ved brann er røykforgiftning, så kom deg ut så fort som mulig. Ettersom røyken trekker oppover bør du krype langs gulvet siden det er mer oksygen der. Hvis det i tillegg er mørkt kan du bruke veggen som retningshjelp til nærmeste utgang.

Råd for å unngå uønsket alarm

Matos, bruk av brødrister og stearinlys kan påvirke røykdetektorene. Plasser ikke brødrister eller stearinlys rett under detektoren. Sørg for god lufting, bruk ventilator ved matlaging. Lukk kjøkkendøra når det oppstår stekeos på kjøkken. Damputslipp påvirker alle typer røykdetektorer.

Forlat aldri tente stearinlys eller påslåtte kokeplater. Gjør det til en vane å slukke disse så snart du er ferdig med dem.

Jeg har låst meg ute
Har du låst deg ute kan du kontakte Securitas AS på telefon 911 15 974. Utrykningen vil bli fakturert deg i henhold til gjeldende prisliste.
Mistet nøkkel

Ta kontakt med vårt kontor på telefon 784 50 525. Ny nøkkel/nøkkelkort/brikke vil bli fakturert deg i henhold til gjeldende prisliste.

Dersom nøkkelen/nøkkelbrikken slutter å virke vil summen bli tilbakeført til studenten (med mindre det er snakk om bevisst ødelegging av nøklene). Dersom nøklene ikke blir innlevert ved utflyttingsdatoen vil du måtte betale for nye nøkler. 

Skadedyr

Dersom du har sett et skadedyr ber vi deg om å umiddelbart ta kontakt eller sende en melding til vaktmestertjenesten Min side. Fordi studenter reiser mer enn andre befolkningsgrupper er det dessverre noe høyere risiko for at skadedyr flytter inn, men bare vi får beskjed vil vi sørge for å få det fjernet umiddelbart.