Parkering

Vi tilbyr dessverre ikke parkeringsplass ved Internatet.

Parkering utenfor Internatet kan medføre bøtelegging eller borttauing. Biler som er til hinder for snøbrøyting eller søppeltømming blir fjernet uten varsel. Dette gjelder også avskiltede biler.

Internett

Alle Samskipnadens boenheter har Internettilgang via Uninett,

Har du problemer med Internett eller kabel TV kontakt Hammerfest Energi på 784 28 200. Oppgi macnummer som står bak på modemet.

Forsikring
Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.
Miljøvennlig strøm
All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

Det er ikke mulig for beboere i våre studentboliger å bytte strømleverandør, selv ikke for beboere i studentleiligheter med egne strømabonnenter.

Vaskeri
Det er felles vaskeri ved Internatet. Bruk av vaskeri er inklusiv i husleien.
Avfallshåndtering

Avfallet skal sorteres i tre forskjellige poser.  Fargene på posene skiller avfallstypene fra hverandre (optisk sortering).

Posene er merket med farger og skrift som indikerer hva som skal hvor. Trenger du flere poser får du det ved dagligvareforretninger.

Hvit pose (vanlig søppelpose): Restavfall

Grønn pose: Matavfall 

Rød pose: Brennbart avfall

 

I tillegg skal metall og glass kastes i egne containere, satt ut på forskjellige steder i byen. Plastflasker pantes på nærbutikken.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer