Hente nøkkel
Nøkler legges ut i nøkkelboks ved Internatet. Kontakt oss på tlf 78450 525 eller epost finnmark.bolig@samskipnaden.no for å avtale nøkkelutleveringen.
Møbler
Det er ikke er lov å fjerne møbler som er i boligen fra før. Dersom det er plass må du gjerne ha egne møbler.
Bilder og plakater
Du kan henge opp lette bilder og plakater dersom du bruker Blu-Tack eller lignende opphengskitt, eller plastkroker med tapefeste. Du kan altså henge opp lettere ting så lenge du ikke lager hull eller merker på veggene. Se leiekontrakt om leietakers plikter i leietiden 7.1. 
Oppsigelse

Husll. § 9-2 slår fast at en kontrakt som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Oppsigelse av Kontrakt kan kun gis ved særskilte årsaker, som sykdom, avbrutt studium o.l. Helårskontrakter løper fra 1.8 til 31.7, og Leier gis anledning til å inngå ny Kontrakt for ett år om gangen.

Oppsigelsen sendes fra Min side. Husleie må betales for hele oppsigelsestiden, selv om fraflytting skjer tidligere. Boligen skal overleveres i rengjort stand, og vil bli inspisert av renholdstjenesten etter utflytting. Se vår video av hvordan man vasker seg ut av studentboligen. 

Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, og det må etter vaskes, belastes det etter regning. Byrå kan bli engasjert dersom vi ikke har kapasitet til å utføre arbeidet. Utbedring av skader/mangler belastes det etter regning. Eventuelle belastninger varsles i forkant før det trekkes fra depositum. 

Husk å tømme boden når du flytter.

Vask og tørk av klær
Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.
Rengjøring

Egen bolig 
Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. Leietaker plikter også å holde eventuelle fellesareal som bad og gang rene sammen med øvrige brukere. Der det er flere som deler bad, følges turnusliste for når den enkelte har ansvaret for renholdet.

Fellesareal kjøkken, stue og gang
Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes og holdes i orden av den enkelte leietaker etter bruk. Kjøkkenutstyr plasseres i skap og skuffer. Leietaker holder sitt kjøkkenskap/skuffe, samt plass i kjøl/fryseskap rent og rydding.

Alle er ansvarlig for å påse at søppel pakkes forsvarlig inn i henhold til gjeldende kildesortering og tømmes hver dag i søppelcontaineren.

Der det er flere brukere settes det opp en turnusliste som viser hvem som har hovedansvar for renholdet hver enkelte uke. Holde søppelskap rent og ryddig, vaske gulv, rengjøre ventilator, vaske fronter på kjøkkeninnredning, kjøl og fryseskap samt rengjøre komfyr og stekeovn. Skal leietaker bort og er oppført på vaskelisten, må den enkelte selv sørge for å bytte.

Kontroll av fellesareal vil bli utført av samskipnaden med jevne mellomrom. Ved mangelfull renhold vil det gis en sjanse til å rengjøre. Hvis det ikke er gjort ved neste kontroll vil Samskipnaden besørge vask av fellesareal på leietakers bekostning.

Innlevering av nøkler

Nøkler leveres i postkassen som er merket Vaktmester i gangen ved Internatet, senest den dagen kontrakten utløper.

Nøkler, nøkkelkort, brikke legges i konvolutt med navn og studentboligadresse.