Studentrådgivinga

Er livet litt tøft? Trenger du noen å snakke med? For å bestille time hos studentrådgiver, send en epost eller sms. Vi har svært kort ventetid, og tjenesten er gratis.

Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Målet er å hjelpe studenter til å få en bedre livssituasjon, og bidra til å unngå forlengelse av studiet og frafall. Tilbudet skal er lett tilgjengelig, det er gratis og tilpasset studenters behov. Vi har taushetsplikt.

Ta kontakt med studentrådgivinga

Bestill time

Send e-post eller ring til:

radgiving@samskipnaden.no

//

77 64 90 50

Merk e-posten med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon

Ledelse studenthelse