Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Takk for du tar hensyn.

Ro og orden
Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden. Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med.
Husdyr
Informasjon kommer
Prisliste tilleggstjenester og gebyrer