SøkMin side

Boligtjenester utilgjengelig onsdag 08.02.2023

På grunn av vedlikehold vil våre boligtjenester være utilgjengelig fra onsdag 08.02, kl. 18:00 til torsdag 09.02, kl. 06:00. Vi beklager ulempene dette medfører.

Oppdatert 06.02.2023

Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter på bakgrunn av at du har leid bolig og betalt depositum hos oss?

Høsten 2022 ble det slått fast at praksisen Samskipnaden har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig, på tross av de særordninger som er gitt, ikke har vært helt korrekt. Dette er selvsagt noe vi beklager.

Dersom du er rammet av dette og har krav på forsinkelsesrenter, ber vi deg fylle inn skjemaet under og sende det inn til oss. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Krav om forsinkelsesrente

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 må debitor for kravet selv «kreve» forsinkelsesrenter, det foreligger ingen plikt for Samskipnaden å utbetale dette uoppfordret. Dette betyr i praksis at studenter som bor hos eller har bodd hos oss selv må sende inn et krav til oss på eget initiativ.

Lovens klare utgangspunkt er at kravet på forsinkelsesrenter foreldes etter 3 år.

Studentsamskipnadene vil derfor forholde seg til at krav på forsinkelsesrente foreldes etter 3 år. Vår beslutning underbygges av lovens utgangspunkt, rettspraksis i Husleietvistutvalget og juridiske anbefalingene vi har innhentet.

I praksis vil dette bety at det kun vil bli utbetalt forsinkelsesrenter for tidsrommet; 15.12.2019 til 15.12.2022. Vi vil behandle innkommende saker løpende.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres.

Søknadsskjema forsinkelsesrenter boligdepositum


Oppdatert 27.01.2023

Til toppen