Avfallshåndtering

Avfallet skal sorteres som matavfall og brennbart, og kastest i kontainere/dypoppsamlere. Annet avfall leveres til nærmeste sorteringspunkt. 

Les mer om sortering av avfall i Harstad her. 

Forsikring
Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. I de fleste innboforsikringer har du også en ansvarsforsikring. Ved uhell som forårsaker skade på boligen vil ansvarsforsikringen kunne dekke skadene. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.
Internett og TV

Alle samskipnadens boenheter har kablet nettverkstilgang. Nettverkskabel fås kjøpt ved blant annet Elkjøp, Expert, Clas Ohlson og Jula.

Hyblene har tilgang til trådløst nett via Eduroam. For å koble deg til Eduroam må du ha aktivert din IT-brukerkonto hos UiT. 

Våre boliger har analog grunnpakke fra Canal Digital inkludert i leien. Ønskes andre kanaler må det kjøpes direkte fra Canal Digital. Kindbrygga har tv-signaler via RiksTV.

 

Lisens til NRK må betales av leietaker. 

Strøm
Ved alle leiligheter må leietaker selv tegne strømabonnement(med unntak av Rådyrveien 1,2,3,7 og 8, som blir fakturert for strøm fra samskipnaden). Du velger selv strømleverandør. Den lokale leverandøren er Hålogaland Kraft. 
All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

 

Parkering

Leietakere med bil må benytte anvist parkeringsplasser.

Det er ikke parkeringsplass til hver hybelenhet. I Rådyrveien og Storvollen disponerer hver leilighet en parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å la bilen stå på tomgang utenfor boligene. Oppbevaring av avskiltede biler, tilhengere eller tilsvarende på våre parkeringsplasser er ikke tillatt.

Vaskeri

Flåtenveien og Tordenskjold har vaskeri tilkoblet internett. Vaskechip utleveres på kontoret. Booking av vasketid og påfylling av penger på chipen gjøres online. Chipen må brukes for å aktivere vaskemaskinen til den bookede vasketiden.

Storvollen og Rådyrveien har vaskeri med vaskekort/poletter. Disse kjøpes ved kontoret i Havnegata 9.

Nettside studentvaskeriet i Flåtenveien: http://158.39.29.8

Nettside studentvaskeriet i Tordenskjold: http://158.39.29.7

Vask og tørk av klær

Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer