Avfallshåndtering

Avfallet skal sorteres som matavfall og brennbart, og kastest i kontainere/dypoppsamlere. Annet avfall leveres til nærmeste sorteringspunkt. 

Les mer om sortering av avfall i Harstad her. 

Forsikring
Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. I de fleste innboforsikringer har du også en ansvarsforsikring. Ved uhell som forårsaker skade på boligen vil ansvarsforsikringen kunne dekke skadene. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.
Internett og TV

Alle samskipnadens boenheter har kablet nettverkstilgang. Nettverkskabel fås kjøpt ved blant annet Elkjøp, Expert, Clas Ohlson og Jula.

Hyblene har tilgang til trådløst nett via Eduroam. For å koble deg til Eduroam må du ha aktivert din IT-brukerkonto hos UiT. 

Våre boliger har analog grunnpakke fra Canal Digital inkludert i leien. Ønskes andre kanaler må det kjøpes direkte fra Canal Digital. Kindbrygga har tv-signaler via RiksTV.

 

Lisens til NRK må betales av leietaker. 

Strøm
Alle våre hybler har strøm inkludert i husleien. Ved alle leiligheter må leietaker selv tegne strømabonnement (med unntak av Rådyrveien 1,2,3,7 og 8, som har strøm inkludert). Du velger selv strømleverandør. Den lokale leverandøren er Hålogaland Kraft. 
All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

 

Parkering

Leietakere med bil må benytte anvist parkeringsplasser.

Det er ikke parkeringsplass til hver hybelenhet. I Rådyrveien og Storvollen disponerer hver leilighet en parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å la bilen stå på tomgang utenfor boligene. Oppbevaring av avskiltede biler, tilhengere eller tilsvarende på våre parkeringsplasser er ikke tillatt.

Vaskeri

Fellesvaskeri finnes på alle våre studentboliger. 

Tordenskjold og Flåtenveien studentbolig har vaskerier tilkoblet Miele sin portal. 

Én vask koster 22 kroner og bruk av tørketrommel er gratis for alle. For å bruke vaskeriet må du ha en vaskebrikke. Alle beboere mottar brikke, brukernavn og passord ved innflytting. Fikk du ikke brikke ved innflytting, kan du henvende deg til kontoret. 

Betaling av vask
Man må forhåndsbetale for bruk av vaskemaskinene på nett. Har du glemt brukernavn og passord kan du henvende deg til kontoret, så får du oppgitt dette. Du kan endre passord ved første gangs pålogging.

Logg inn i portalen til Miele. Velg så ”konto/innbetaling” og deretter ”innbetaling til konto”. Her velger du det beløp du ønsker å innbetale. Du kan betale med Visa og MasterCard. Følg så videre instruksjoner. Når bekreftelse mottas, er pengene overført vaskerikonto, og kan benyttes i alle vaskeriene umiddelbart.

Du kan også be om varsling av reservert vasketid. Da kan du selv bestemme hvor lang tid i forveien du vil bli påminnet (inntil 24 timer) om din(e) reservasjon(er). Hvis du reserverer en periode som allerede er påbegynt, blir du ikke varslet.

SMS-varsling kan aktiviseres både i vaskeriet og på Internett. Tjenesten er gratis.

Dersom du opplever problemer med bruk av vaskerisystemet vårt, ta kontakt med kontoret i åpningstiden, så hjelper vi deg!

Refundering av restsaldo
Dersom du ønsker tilbakebetalt din restsaldo fra vaskerikontoen, kan dette gjøres fra samme side som du gjorde innbetalingen ved å trykke på tilbakebetalings-knappen. Dette må gjøres senest innen seks måneder etter at innbetalingen ble gjennomført, og kortet (Visa eller MasterCard) må fremdeles være gyldig. Det er ikke mulig å tilbakebetale restsaldo fra beløp som er innbetalt på annen måte enn via nettbank.

Skulle du være så uheldig å miste din brikke, er det viktig at du foretar en tilbakebetaling, og henvender deg til oss for å få utdelt nytt kort. Ved tap av vaskebrikke blir du fakturert et gebyr på 250 kr. 

Reservere vasketid
Reservasjon av vasketid kan du gjøre både på Mieles nettside og direkte i vaskeriet. Reservasjonen er gyldig i 15 min etter reservert tid. Kommer du 15 min for sent til reservert vask fristilles maskinen, og andre kan benytte vaskemaskinen. Du vil bli belastet 15 kr for reservert vask som ikke benyttes.

Når du reserverer på Internett velger du ditt vaskeri via kartet. Pass på at du velger rett vaskeri. 

Du kan også vaske uten reservasjon. Bruk da brikken din direkte på en ledig maskin. Tørketromler kan ikke reserveres på forhånd.

SMS-påminnelse
Det er mulig å få SMS-påminnelse om din reservasjon, eller at vaskemaskinen og/eller tørketrommelen er ferdig.

Når du starter maskinene i vaskeriet kan du be om en påminnelse om at vaskemaskinen eller tørketrommelen er ferdig, i form av en SMS til din mobiltelefon (kun norske telefonnumre er mulig). Trykk <SMS?> på displayet og legg deretter inn ditt mobilnummer. Neste gang du benytter kortet ditt i vaskeriet huskes nummeret. 5 minutter før maskinen er ferdig får du meldingen.

Du kan også be om varsling av reservert vasketid. Da kan du selv bestemme hvor lang tid i forveien du vil bli påminnet (inntil 24 timer) om din(e) reservasjon(er). Hvis du reserverer en periode som allerede er påbegynt, blir du ikke varslet.

SMS-varsling kan aktiviseres både i vaskeriet og på Internett. Tjenesten er gratis.

Dersom du opplever problemer med bruk av vaskerisystemet vårt kan du først prøve å lese instruksjonen fra Miele. Ofte kan det hjelpe å prøve en annen nettleser, Google Chrome er erfaringsmessig den som fungerer best. Får du fortsatt ikke til? Ta kontakt med kontoret i åpningstiden, så hjelper vi deg! 

 

Storvollen og Rådyrveien studentboliger har ikke vaskemaskinger tilkoblet Miele-systemet. Her må man skrive seg på listene i sine respektive vaskeri. Vi ber om at vaskelistene blir respektert, slik at alle får den vasketiden de har reservert.

 

Vask og tørk av klær

Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer