Hente nøkkel
Nøkler hentes på kontoret i Havnegata 9. Før nøklene kan leveres ut må leieavtalen være signert og depositum betalt.  Kontoret har åpent mandag - torsdag 09.00-15.00, fredag 09.00-14.00. Du kan få en annen til å hente nøkkel for deg med skriftlig fullmakt.
Møbler
Det er ikke lov å fjerne møbler som er i boligen fra før. Dersom det er plass må du gjerne ha med egne møbler. 
Bilder og plakater
Bilder kan henges opp på bildelist som er satt opp i boligene. Utover dette må Blu-Tack eller lignende opphengskitt, eller plastkroker med tapefeste. Du kan altså henge opp lettere ting så lenge du ikke lager hull eller merker på veggene. Se leiekontrakt om leietakers plikter i leietiden 7.1. 
Oppsigelse

Leiekontrakten kan sies opp slik at den opphører med to måneders varsel fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelsen sendes fra Min side. Husleie må betales for hele oppsigelsestiden, selv om fraflytting skjer tidligere. Boligen skal overleveres i rengjort stand, og det må avtales tidspunkt for utsjekk i god tid før du flytter - senest en uke før. Ta kontakt med kontoret for å avtale utsjekk.  Se vår video av hvordan man vasker seg ut av studentboligen.

Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, og det må ettervaskes, belastes det etter regning. Byrå kan bli engasjert dersom vi ikke har kapasitet til å utføre arbeidet. Utbedring av skader/mangler belastes det etter regning. Eventuelle belastninger varsles i forkant før det trekkes fra depositum.

Husk å tømme skuffer og skap på kjøkken og bad og ta med alle dine eiendeler fra boden når du flytter.

Vask og tørk av klær
Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.
Rengjøring

Egen bolig 

Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. Leietaker plikter også å holde eventuelle fellesareal som bad og gang rene sammen med øvrige brukere. Der det er flere som deler bad, følges turnusliste for når den enkelte har ansvaret for renholdet.

Fellesareal kjøkken, stue og gang

Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes og holdes i orden av den enkelte leietaker etter bruk. Kjøkkenutstyr plasseres i skap og skuffer. Leietaker holder sitt kjøkkenskap/skuffe, samt plass i kjøl/fryseskap rent og rydding. Alle er ansvarlig for å påse at søppel pakkes forsvarlig inn i henhold til gjeldende kildesortering og tømmes hver dag i søppelcontaineren. Der det er flere brukere settes det opp en turnusliste som viser hvem som har hovedansvar for renholdet hver enkelte uke. Holde søppelskap rent og ryddig, vaske gulv, rengjøre ventilator, vaske fronter på kjøkkeninnredning, kjøl og fryseskap samt rengjøre komfyr og stekeovn. Skal leietaker bort og er oppført på vaskelisten, må den enkelte selv sørge for å bytte. Kontroll av fellesareal vil bli utført av samskipnaden første onsdag i hver måned. Ved mangelfull renhold vil det gis en sjanse til å rengjøre. Hvis det ikke er gjort ved neste kontroll vil Samskipnaden besørge vask av fellesareal på leietakers bekostning.

Er du usikker på hvordan man vasker kan du se vår video om hvordan man vasker seg ut av studentboligen.

Utsjekk og innlevering av nøkler

Utsjekk gjøres for å kontollere renholdet av boligen, og skal avtales senest en uke før utflytting. Det er viktig at du er tilstede på utsjekken, og at du avtaler utsjekk i god tid før du må reise slik at du har tid til å ta evt. omvask hvis du ikke får godkjent på utsjekken.

Ta kontakt med kontoret for å avtale utsjekk.

Nøkler og vaskekort leveres inn i forbindelse med utsjekk, med mindre annen avtale er gjort.  

Hvis du har avtalt å levere nøkkel i vaktmesterens postkasse i din studentbolig, skal nøkkel og vaskekort legges i konvolutt med navn og studentboligadresse.

Post

For at du skal være sikker på å motta posten din mens du er student, anbefaler vi følgende:

Merk postkassen med fullt navn

Finn riktig ny postadresse på leiekontrakten.

Meld adresseendring til Posten, lenke for å melde endring av adresse

Gi din adresse til alle som du venter å motta post fra.

På Postens nettside kan du også bestille ettersending av post fra gammel til ny adresse - dette er gratis i 1 måned. Hvis du  ønsker å motta post både på adressen til foreldrene dine og på studentadressen, finner du skjema og mer informasjon på Postens nettside.

Om du i tillegg registrerer deg som Digipostkunde vil avsender kunne velge å sende deg posten elektronisk. Da har du også et sted å lagre kopi av viktige dokumenter (bank- og kredittkort, pass, legitimasjon osv.)