Vask av fellesarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Her finner du noen punkter som kan hjelpe dere på veien

Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Takk for du tar hensyn.

Ro og orden

Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden.

Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med. Ved besøk utover 14 dager må særlig tillatelse innhentes.

Husdyr
I utgangspunktet er det ikke tillatt med husdyr på studentboligene. I noen tilfeller kan det allikevel tillates, men kun etter tillatelse fra Samskipnaden, og kun så lenge det ikke er til ulempe for andre beboere. 

På studenthyblene er det totalforbud mot kjæledyr. Dette er grunnet i problematikk rundt fellesarealer, felles innganger og allergi, og det at få dyr får gode liv på så få kvadratmeter som en studenthybel. 

Dersom du bor i andre studentleiligheter med egen inngang, kan du også søke om tillatelse til å ha dyr, men her må du ha ekstra gode grunner. Du er også avhengig av at beboerne rundt deg synes det er ok. En tillatelse til å ha dyr kan også trekkes tilbake når som helst, f.eks dersom hunden din lager så mye støy at andre beboere klager, eller katten din tisser overalt. Derfor er det aller best å finne alternative løsninger til å ta med seg kjæledyret når man flytter på studentbolig.

Vi setter som krav at hunder, katter og kaniner er ID-merket, og katter og kaniner må være kastrerte. 

Matlaging

Opphold deg i nærheten av kjøkkenet når du tilbereder varmmat. Gjør det til en vane å slå av kokeplate/stekeovn umiddelbart etter bruk. Det er deg og dine medboeres sikkerhet vi snakker om! Husk også å bruk viften over stekovnen når mat tilberedes.

Innemiljø

For å sikre frisk luft i boenheten er det viktig at ventiler i vinduer og på vegger holdes åpen, samt at en ikke tetter igjen eksisterende ventilasjon. Dette for å hindre kondens på vinduer og vegger, noe som over tid fører til skader og dermed skaper et dårlig innemiljø. Tildekking av vinduer må ikke forekomme. For soverom må tette gardiner og persienner åpnes på dagen. Er det mye vanndamp på vinduene må dette tørkes opp. Luft boenheten ved å åpne vinduene helt, i et kort tidsrom, da får en inn frisk luft samtidig som overflatene ikke kjøles ned. Du må ikke slå av varmen i boligen når du forlater den om vinteren. Det er nødvendig å ha en innetemperatur på ca. 16 grader. Da unngår du å måtte dekke utgifter i forbindelse med frostskader i boligen. Sjekk at vinduer og dører er låst.

Boder

Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddig. Det er ikke tillatt med åpen flamme eller oppbevaring av brennbart materiale. På fellesboder må leietaker merke sine lagrede eiendeler med navn og boligadresse. Boden må tømmes ved utflytting, lagrede ting som er umerket og ting som blir ansett som søppel bli kastet.

Klage

Folk lager lyd bare ved å bo og bevege seg på hybelen. Folk produserer rot og søppel når de lager mat. Det er normalt. Folk opplever bråk og rot forskjellig.

Når man bor i en studentbolig må man tåle litt bråk og litt rot. Men opplever du støy ut over det akseptable (og særlig etter kl. 23.00/24.00) eller at de du deler kjøkken med ikke rydder, vasker eller kaster søppel, er det mulig å klage til Samskipnaden.

Opplever du skremmende, utagerende eller voldelig atferd som gjør deg redd, ring politiet på 02800 eller nødnummer 112.

Hvordan går du fram for å klage:

Opplever du trakassering, ubehagelig eller krenkende atferd, som du er usikker på hvordan du skal håndtere, kan du kontakte oss, enten ved å komme innom kontoret, sende en epost til harstad.bolig@samskipnaden.no eller melde det inn via Minside.

Andre klager: Start med å si ifra til den det gjelder. Du kan banke på døra til den du mener bråker for mye eller ikke rydder og vasker etter seg.  Si ifra til vedkommende på en hyggelig måte, uten å være sint. Fortell hva du reagerer på. Vær forberedt og vær tydelig.

 

Dersom det ikke blir noe bedre etter at du har sagt ifra, kan du sende en skriftlig klage til harstad.bolig@samskipnaden.no eller legge inn en klage på MinSide. Samskipnaden kontakter den du klager på og informerer om klagen, viser til regelverket og ber om å få en tilbakemelding.

Dersom saken ikke løser seg etter dette, vil Samskipnaden vurdere hva som er hensiktsmessig reaksjon videre i saken. Hva vi gjør, er avhengig av hvor alvorlig eller vanskelig saken er. Ofte ber vi om en samtale for å få den påklagedes syn i saken. Ved gjentatte alvorlige brudd på leiekontrakt og trivselsregler, kan vi si opp leietaker eller la være å gi leietaker ny kontrakt.