Vask av fellesarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Her finner du noen punkter som kan hjelpe dere på veien

Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Takk for du tar hensyn.

Ro og orden

Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden.

Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med. Ved besøk utover 14 dager må særlig tillatelse innhentes.

Husdyr
Informasjon kommer
Matlaging

Opphold deg i nærheten av kjøkkenet når du tilbereder varmmat. Gjør det til en vane å slå av kokeplate/stekeovn umiddelbart etter bruk. Det er deg og dine medboeres sikkerhet vi snakker om! Husk også å bruk viften over stekovnen når mat tilberedes.

Innemiljø

For å sikre frisk luft i boenheten er det viktig at ventiler i vinduer og på vegger holdes åpen, samt at en ikke tetter igjen eksisterende ventilasjon. Dette for å hindre kondens på vinduer og vegger, noe som over tid fører til skader og dermed skaper et dårlig innemiljø. Tildekking av vinduer må ikke forekomme. For soverom må tette gardiner og persienner åpnes på dagen. Er det mye vanndamp på vinduene må dette tørkes opp. Luft boenheten ved å åpne vinduene helt, i et kort tidsrom, da får en inn frisk luft samtidig som overflatene ikke kjøles ned. Du må ikke slå av varmen i boligen når du forlater den om vinteren. Det er nødvendig å ha en innetemperatur på ca. 16 grader. Da unngår du å måtte dekke utgifter i forbindelse med frostskader i boligen. Sjekk at vinduer og dører er låst.

Boder

Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddig. Det er ikke tillatt med åpen flamme eller oppbevaring av brennbart materiale. På fellesboder må leietaker merke sine lagrede eiendeler med navn og boligadresse. Boden må tømmes ved utflytting, lagrede ting som er umerket og ting som blir ansett som søppel bli kastet.