Alle boenheter er utstyrt med branndetektor og slukkingsutstyr.  Gjør deg kjent med hvor branninstruks og slukningsutstyr finnes på ditt bosted.

Råd for å unngå uønsket alarm:

Matos, bruk av brødrister, stearinlys kan påvirke røykdetektorene.

Plasser ikke brødrister eller stearinlys rett under detektoren.

Sørg for god lufting, bruk ventilator ved matlaging.

Lukk kjøkkendøra når det oppstår stekeos på kjøkken.

Damputslipp påvirker alle typer røykdetektorer.

Ved brann:

Sørg for å få alle beboere ut

Kontakt brannvesenet på telefon: 110.