Studentrådgivinga er et tilbud til studenter som studerer fulltid eller deltid. Ta kontakt dersom du opplever studenttilværelsen som krevende, og du trenger hjelp til å få bedre livskvalitet.

Mange tar opp temaer som ensomhet, dårlig selvtillit, angstsymptomer, nedstemthet, spiseproblematikk, familieproblemer og andre relasjonelle utfordringer. Andre temaer kan være studiemestring, rutiner og motivasjon.

Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret for en medstudent.

  • Tilbudet er gratis og det er ingen ventetid.
  • Du trenger ikke henvisning.
  • Vi har taushetsplikt.

 

Timebestilling

Telefon: 77 64 90 50 eller online booking

Dersom du er ute i praksis, eller det av andre grunner er vanskelig å møte til samtale, tilbyr vi sikker videosamtale via PC eller smarttelefon.

 

Våre studentrådgivere

I Harstad har vi to studentrådgivere; Vibeke Høydahl og Ann Kristin Solsvik.

Vibeke er klinisk spesialist i psykisk helsearbeid. Hun har master i familieterapi, er sertifisert EMDR terapeut og sexologisk rådgiver. Hun har jobbet som studentrådgiver siden 2002, og er spesielt opptatt av studentenes psykiske og fysiske helse, hvordan de trivsel på campus og hva som skal til for at de skal lykkes som student.

Ann Kristin er spesialsykepleier i psykisk helsearbeid, og har jobbet med ulike psykiske helseutfordringer siden 1994. Hun har også veilederkompetanse og spisskompetanse på akutte psykiske kriser. Hun startet i en 20 % stilling som studentrådgiver i januar 2020, og er opptatt av hvordan fastlåste tanker og følelser kan påvirke motivasjon og mestring av studentilværelsen og livet generelt. Hun jobber ellers i Ambulant Akutteam, Senter for psykisk helse og rusklinikken Sør-Troms, som er et lavterskeltilbud for mennesker i akutte psykiske krisesituasjoner.

Åpningstider

Mandag - fredag etter avtale. 

Bruk gjerne online booking.