Studentrådgivinga er et tilbud til studenter som studerer fulltid eller deltid.

Ta kontakt dersom du opplever studenttilværelsen som krevende, og du trenger hjelp til å få bedre livskvalitet.

Mange tar opp temaer som ensomhet, dårlig selvtillit, angstsymptomer, nedstemthet, spiseproblematikk, familieproblemer og andre relasjonelle utfordringer. Andre temaer kan være studiemestring, rutiner og motivasjon.

Vibeke er utdannet klinisk sosionom, har en master i familieterapi, er sertifisert EMDR terapeut, og har påbegynt en videreutdanning  i sexologi. Hun har jobbet som studentrådgiver siden 2002, og har et spesielt engasjement knyttet opp mot studentenes helse, trivsel og tilhørighet.

Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret for en medstudent.

  • Tilbudet er gratis og det er ingen ventetid.
  • Du trenger ikke henvisning.
  • Vi har taushetsplikt.

Timebestilling

Telefon: 77 64 90 50 

Dersom du er ute i praksis, eller det av andre grunner er vanskelig å møte til samtale, tilbyr vi sikker videosamtale via PC eller smarttelefon.

 

Åpningstider

Mandag - fredag, etter avtale.

Mandag og onsdag kl. 12.00-13.00 er det mulighet for drop-in.

For å førstegangsbestilling av time, ring 77 64 90 50 

Pga. studenthelsekonferansen er det begrenset åpningstid uke 38. Vi har åpent onsdag til 12.00, og så holder vi stengt resten av uken. Chat vil også være stengt i denne perioden.  

Ved krise og ting som ikke kan vente til etter 23. september kan du ringe avdelingsleder Ola Otterlei på tlf: 907 02 186