Studentrådgivinga skal gjennom samtaler bidra til livs- og studiemestring slik at studenten skal få gjennomført sitt studie.

Målet er å hjelpe studenter til å få en bedre livssituasjon, og bidra til å unngå forlengelse av studiet og frafall.

Tilbudet er lett tilgjengelig, det er gratis og det skal være tilpasset studentens behov. Vi har taushetsplikt.

 

Bestill time.

Send e-post eller ring til:

radgiving@samskipnaden.no // 77 64 90 50

Merk e-posten med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon

Ledelse studenthelse
Studentrådgiver i Harstad
 
Kontakt Rådgivinga

radgiving@samskipnaden.no Husk å oppgi studiested

Telefon 77 64 90 50

Adresse:

Studentrådgivinga
Havnegata 9
9405 Harstad