Studentrådgivinga er et lavterskeltilbud, og det å komme til samtale skal være enkelt. For å benytte deg av våre tilbud må du være student ved UiT - Norges Arktiske universietet. Ring oss på 77 64 90 50 hvis du har spørsmål.

Individuelle samtaler

Studentrådgivinga er et lavterskeltilbud, og det å komme til samtale skal være enkelt. Du kan bestille time ved å ringe oss eller sende mail. Vi har kort ventetid, og har som mål å tilby deg time i løpet av 14 dager.

Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege. Alle som jobber ved Studentrådgivinga har taushetsplikt.

Vår studentrådgiver i Harstad er tilgjengelig for individuelle samtaler mandag - fredag, etter avtale. Mandag og onsdag er det mulighet for drop-in kl. 12.00-13.00.

Dersom du er ute i praksis, eller det av andre grunner er vanskelig å møte til samtale, tilbyr vi sikker videosamtale via PC eller smarttelefon.

Kurs og grupper

Studentrådgivinga tilbyr forskjellige kurs gjennom året. Følg med på nyhetssiden for å få oppdateringer om kursperioder og påmelding.

Bli en tryggere student

Bli en tøffere student

 

 

Målgruppe

Vi hjelper

Studentrådgivinga gir tilbud til alle semesterregistrerte studenter ved UiT - Norges arktiske universitet. Ettersom vi er lokalisert på flere campuser, kan studenter benytte den rådgivinginga som er tilknyttet det campus man befinner seg på. Vi har imidlertid felles ekspedisjon, og det er derfor viktig at du oppgir hvilket campus du tilhører ved timebestilling.

Studentrådgivinga har desverre ikke kapasitet til å gi tilbud til Ph.D.-studenter, eller andre som ikke er studenter ved UiT - Norges arktiske universitet.

Ring oss på 77 64 90 50, hvis du har spørsmål.

Annen hjelp
På denne siden finner du en rekke lenker til andre steder som kan være aktuelle i forhold til å hjelpe deg med en problemstilling du har.

Akan kompetansesenter "Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet"

Amathea Veiledningstjeneste for gravide Troms og Finnmark

Angstringen Norge

Harstad Krisesenter

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK - juridisk rådgiving for kvinner

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens SOS

Konfliktrådet Harstad

Logopedtjeneste for voksne Harstad

Lykkepromille

Mental Helse Harstad

Overgrepsmottak - Harstad IK legevakt

Psykologisk klinikk ved institutt for psykologi UiT

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning for spiseforstyrrelser

Rustelefonen

Skeive studenter UiT

Student med lesevansker? NLB

Studentombudet ved UiT

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO