Epost:

harstad@samskipnaden.no

Besøksadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad
Havnegata 9
9404 Harstad

Postadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad
Postboks 1063
9480 Harstad

Fakturaadresse: 

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifag hus 2
9037 Tromsø

Administrasjon / fellestjenester
Epost: harstad@samskipnaden.no
Bolig

Servicesenteret

Havnegata 9.

Åpningstider:

Mandag - torsdag 09.00-15.00

Fredag 09.00-14.00.

Epost: harstad.bolig@samskipnaden.no 

Tlf. 770 58 157

 

Krisesituasjoner og innlåsningstjeneste utenom arbeidstid

Ta kontakt på telefon 90 20 29 44 / 90 01 36 49

Kafé
Forespørsler og bestillinger sendes til epost: harstad.kafe@samskipnaden.no Telefon: 770 58 185                                                                                  
Helse og rådgivinga

Vi ber om at alle førstehenvendelser til Studentrådgivinga gjøres til vår ekspedisjon og ikke direkte til rådgiver.

Oppgi studiested ved bestilling av time over telefon.

Tlf: 77 64 90 50

Besøksadresse:
Havnegata 9

Studentliv

Epost: harstad.velferd@samskipnaden.no