Studentkafeene har som mål å til by et godt måltid av god kvalitet til en rimelig pris. Våre serveringssteder er populære møteplasser for studentene.

Ved campus Harstad åpnet vi ny studentkafe med kaffebar i 2.etg. høsten 2016.

Vi ønsker et yrende liv på campus og vil legge forholdene til rette for et sosialt liv blant studentene.