Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen er en samtale med noen som gjør det vanskelig eller har det vanskelig – en jeg bryr meg om deg samtale rett og slett!

Når man har ansvar for frivillige i en studentorganisasjon så kan man ofte komme opp i krevende situasjoner – ofte like krevende som i arbeidslivet. Det kan ofte oppstå rollekonflikter i en studentorganisasjon: man bor sammen, jobber sammen, studerer sammen, er venner eller kanskje kjærester.

Vi har laget et kurs for deg som vil stille forberedt til samtalen med personen som ikke gjør jobben sin/ drikker for mye/ skaper dårlig miljø i organisasjonen. Ønsker du mer informasjon ta kontakt på ansvarsfull@samskipnaden.no.

 

Ti tips til deg som skal ha en nødvendig samtale

 

Forberedelse

  • Sett deg et mål for møtet og lag en liste over ting du vil snakke om.
  • Forsøk å ta utgangspunkt i konkrete situasjoner – helst noe du selv har observert.
  • Finn ut hvem som skal delta og hvor dere skal møtes. Velg et nøytralt sted.

 

Gjennomføring

  • La vedkommende fortelle sin side av saken. Still åpne spørsmål og lytt til hva medlemmet sier – ikke fremsett påstander eller anklager.
  • Gi rom for tenkepauser – noen trenger mer tid på å bearbeide tilbakemeldinger enn andre.
  • Oppsummer til slutt: bli enig om hva dere har blitt enig om.

 

Oppfølgning

  • Vær tilgjengelig etterpå, og følg opp målene dere ble enig om i samtalen.
  • Kall inn til et nytt møte for å følge opp.
  • Ikke blir terapeut – sett grenser for hva du kan gjøre. Du kan henvise til rådgivere eller psykologer i samskipnaden eller kommunen ved behov.
  • Husk taushetsplikten!

 

Mange studenter har et risikofylt drikkemønster – og ofte er det slik at studenter som er aktive i studentorganisasjoner drikker mer. Vil du la de frivillige teste om de drikker for mye?

AUDIT-testen fra verdens helseorganisasjon har stor 

Last ned testen her.

Ta testen på nettet her.

Ønsker din organisasjon å bli kurset i den nødvendige samtalen?

Kurset/workshoppen «Den nødvendige samtalen» bruker mye deltagende metoder og er et nyttig kurs å ha på CVen sin. Kunnskap om hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen kan brukes både i studentlivet, arbeidslivet og i livet generelt. 

For å bestille kurset til din organisasjon ta kontakt med: