I denne oversikten finner du foreningene som er registrert ved UiT i Harstad.

Hvis du ikke finner en studentforening som driver med det du har lyst til å holde på med, kan du starte opp din egen forening.

Finn noen medstudenter som har samme interesse som deg og sett i gang.

Les mer om hvordan dere går frem her.

 

Campustinget i Harstad

Campustinget i Harstad er en studentorganisasjon som har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter, og fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet. De tar med seg saker fra studentene og klassenes tillitsvalgte opp til campusledelsen og administrasjon, og det overordnede Studentparlamentet.

Campustinget har også som oppgave å fordele de økonomiske midlene i VEL- og FAST-ordningene, via budsjettkomiteen som de utnevner. Det foretas valg hvert år - så alle studenter ved UiT i Harstad kan være med å påvirke hvem som skal sitte i Campustinget. Ta gjerne kontakt med Campustinget hvis du er interessert i å stille til valg neste gang, eller hvis du ønsker å sitte i andre verv.

Epost: ctih@uit.no

Facebook

Leder: Jørgen Arntzen, epost: leder.ctih@uit.no 
Nestleder: Kristoffer Nystad, epost: nestleder.ctih@uit.no
Hovedtillitsvalgt: Rune W. Olsen, epost: hovedtillitsvalgt.ctih@uit.no

 

Grønne studenter Harstad

Foreningen er ikke aktiv pr 01.09.19, ta kontakt på harstad.velferd@samskipnaden.no om du ønsker å gjenoppta aktiviteten. 

Grønne Studenter er Miljøpartiet De Grønnes studentorganisasjon. Formålet deres er å bidra til debatt og politikkutforming ut fra et grønt student- og forskningsperspektiv, samt å spre grønt engasjement på læresteder for høyere utdanning i Harstad. 

Epost: gronnestudenterharstad@gmail.com

Facebook

Harstadstudentenes Idrettslag (HSI)

HSI har som formål å inkludere studenter ved UiT i Harstad gjennom idrett, turer og sosiale arrangementer. Fokus på deltakelse for alle, uansett nivå.

 

Styret

Leder: Tord Hillestad 

 

Epost: hsi@uit.no

Facebookgruppe: HSI – Harstadstudentenes Idrettslag 

Facebookside

 

iBalanse

Foreningen er ikke aktiv pr 01.09.19, ta kontakt på harstad.velferd@samskipnaden.no om du ønsker å gjenoppta aktiviteten. 

iBalanse er en studentforening for de som studerer ved Handelshøgskolen ved UiT (HHT) her i Harstad. Deres formål er å skape et bedre sosialt og faglig miljø, hovedsaklig for HHT-studentene. Dette gjøres ved å avholde sosiale og faglige arrangementer. 

Ønsker du å komme i kontakt med iBalanse? Send dem en melding på studentforeningens Facebook-side.

International Students' Union Harstad (ISU Harstad)
Foreningen er ikke aktiv pr 01.09.19, ta kontakt på harstad.velferd@samskipnaden.no om du ønsker å gjenoppta aktiviteten. 
ISU Harstad er en studentforening for alle studenter ved UiT i Harstad. De jobber for å fremme kulturell utveksling og samspill mellom nasjonale og internasjonale studenter. Dette gjør vi ved å arrangere ulike arrangementer som danner en møteplass for studenter. ISU Harstad er for tiden ute etter nye styremedlemmer. Hvis du er interessert, kan du ta kontakt med dem for å få tilsendt ISU Harstads vedtekter og mer informasjon om foreningen.
Epost: harstad@isu-norway.no
Facebook
Galleriet studenthus
Galleriet studenthus er bedre kjent som Ludo Bar & Scene. De frivillige som jobber på Ludo Bar & Scene danner foreningen, og på årsmøtet velges studentrepresentantene til styret for Galleriet studenthus. Hvis du ønsker å bli frivillig, og dermed bli med i foreningen Galleriet studenthus, kan du ta kontakt med daglig leder, Vegard Olsen.
Oppstarten - fadderordningen ved UiT i Harstad

Oppstarten er fadderordningen ved UiT i Harstad.

 

Hver høst står engasjerte faddere klar til å ta imot nye studenter, når studieåret sparkes i gang i midten av august. Oppstarten og fadderne jobber for å gi nye studenter en best mulig velkomst til Harstad, og gjøre dem kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

De fleste arrangementene under Oppstarten er åpen for alle, men kun nye studenter kan melde seg på og bli tilknyttet en faddergruppe.

 

Les mer på www.oppstarten.no

 

Du kan kontakte Oppstarten på epost fadderharstad@uit.no, via nettsiden eller på Facebooksiden deres. 

 

Leder: Valerian Lehmann Penzo