Start studentforening.

Hvis du ikke finner en studentforening for det du ønsker å drive med, så kan du få med deg medstudenter og starte opp en egen forening. 

 

Hva er en studentforening? 

En studentforening er to eller flere studenter som sammen driver med noe på frivillig basis.

Finn en gruppe studenter som har samme interesse som deg, og sett i gang prosessen.

 

Frivillighet Norge er en interesseorganisasjon for frivillig virksomhet. De har utviklet en super organisasjonshåndbok som kortfattet tar for seg alle de viktigste temaene knyttet til å drive en forening. Like relevant for studentforeninger som for alle andre frivillige organisasjoner. 

 

Oppstartsfasen - stifte forening

Det første dere må gjøre er å finne studenter som kan være med i en oppstartsgruppe. Oppstartsgruppen må bli enige om hva formålet (hvorfor studentforeningen skal eksistere) til studentforeningen deres skal være, og hva den skal hete før dere går videre.

En forening kan for eksempel være en linjeforening, som er en studentforening knyttet til en bestemt studieretning, eller den kan være for alle studenter ved UiT i Harstad.

Når dere har blitt enig om formål, må dere utforme vedtekter til foreningen, og invitere til stiftelsesmøte hvor vedtektene vedtas og styre velges.

Etter stiftelsesmøtet er det en fordel å registrere studentforeningen i Brønnøysundregistreret - da vil dere få et organisasjonsnummer som dere må ha for å åpne bankkonto, og for å søke FAST-midler fra Campustinget. Når dere registrerer foreningen må dere sende inn vedtektene, stiftelsesdokumentet og en samordnet registermelding for styret. Brønnøysundregisteret her eksempler på vedtekter og stiftelsesdokument på sine nettsider.

Dere kan også finne nyttig informasjon på Altinn.

 

Søke midler

Når foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og dere har fått et orgainisasjonsnummer, kan dere opprette bankkonto. Både organisasjonsnummer og bankkonto må være på plass før dere kan få midler fra FAST eller VEL.

Studentforeninger kan søke oppstartsmidler, driftsstøtte og midler til spesifikke arrangementer via FAST Harstad. FAST står for Foreninger - aktiviteter - studenter - tildelinger. Campustinget i Harstad utnevner en budsjettkomitee som behandler søknader fra studentforeningene og tildeler midler.

I tillegg kan studentforeninger, studentgrupper og enkeltstudenter søke midler til arrangementer for studenter ved UiT i Harstad gjennom VEL-ordningen. 

 

Søknader sendes på epost til ctih@uit.no

Søknadsfrist for både FAST-midler og VEL-midler er 1. oktober og 1. mars.

Retningslinjer for hva søknaden må inneholde, og hva dere kan søke midler til finner dere nederst på siden. 

 

Hjelp i oppstartsfasen.

Hvis dere har behov for hjelp underveis, kan dere kontakte Campustinget i Harstad eller Samskipnaden for å få hjelp. Det kan være hjelp til hvordan dere registrerer foreningen i Brønnøysundregisteret, forslag til vedtekter, promotere stiftelsesmøtet for foreningen eller noe annet dere behøver hjelp til.

 

Gjennom Samskipnaden Studentliv skal vi bidra til å styrke studentforeningene ved UiT. 

Studentliv tilbyr blant annet råd og veilednining, samt kurskvelder for studentforeninger.  

 

Retningslinjer - Søknad om midler

Her finner dere informasjon om hva søknad om midler må inneholde, og hva det kan søkes midler til.