Er du anspent i forkant av eksamen? Avspent kropp lærer best.

Lær deg Studentrådgivingas anbefalte avspenningsmetode. 

  1. 1 - Legg deg ned eller finn en behagelig sittestilling.
  2.  
  3. 2 - Rett oppmerksomheten mot pusten din.
  4.  

3 - Kjenn etter hvordan luften kommer inn og ut av lungene. Hold det fokuset. 

4 - Kommer andre tanker inn, så la dem komme og la dem passere. Fortsett å observere pusten.

5 - Gjør dette i minst 5 minutter. Jo mer du øver, dess hurtigere og bedre effekt.

 

Trenger du noen å snakke med om eksamenstress eller andre utfordringer i studiehverdagen? Ta kontakt med Studentrådgvinga