HSI - Harstadstudentenes Idrettslag har tatt over idrettstilbudet som tidligere ble tilbudt gjennom Samskipnaden.

Tilbudet om ukentlige treninger i fotball, volleyball og innebandy er videreført, i tillegg planlegger HSI å få til ytterligere aktivitet. 

Det er per i dag ingen medlemsavgift, så deltakelse er gratis for studenter ved UiT Harstad. Egenandeler kan forekomme ved turneringer, transport i forbindelse med turer, og lignende. 

Ta kontakt med HSI hvis du har spørsmål. 

Facebook