SøkMin side
Psykisk helse og rådgiving

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte gir tett oppfølging og støtte ut fra akkurat deg og dine behov. Tilbudet er for studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, som har godkjent utdanningstiltak gjennom NAV og som har behov for en tettere oppfølging enn det Studentrådgivinga gir.

Målet med tiltaket er at du som student gjennomfører dine studier og etter endt studium skal få ordinært inntektsgivende arbeid. Studier med støtte kan ved behov gi oppfølging i overgangen fra studier til arbeid i inntil 6 måneder.

Studier med støtte kan:

  • Hjelpe deg i samarbeidet ditt med universitetet og hjelpeapparatet
  • Tilby samtaler
  • Tilby grupper for deg som har ønske om å møte studenter i lignende situasjoner
  • Legge til rette for oppstart av trening eller fysisk aktivitet
  • Hjelpe deg til å utvikle og styrke ferdigheter som er nødvendige for at du kan nå utdanningsmålene dine

I samarbeid med Studier med støtte, UiT og NAV, utarbeider du en handlingsplan som skal hjelpe deg med å nå målene du setter deg.

Lurer du på noe mer?

Kontakt NAV via deres nettside eller ring på telefon: 55 55 33 33, eller kontakt Studentrådgivinga på telefon 77 64 90 50 og vi kan hjelpe deg videre.


Oppdatert 15.09.2022

Til toppen