Studentrådgivinga

Er livet litt tøft? Trenger du noen å snakke med? For å bestille time hos studentrådgiver, send en epost eller sms. Vi har svært kort ventetid, og tjenesten er gratis.

Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Målet er å hjelpe studenter til å få en bedre livssituasjon, og bidra til å unngå forlengelse av studiet og frafall. Tilbudet skal er lett tilgjengelig, det er gratis og tilpasset studenters behov. Vi har taushetsplikt.

Ta kontakt med studentrådgivinga

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.
.
Bestill time

Send e-post eller ring til:

radgiving@samskipnaden.no

//

77 64 90 50

Merk e-posten med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon

Ledelse studenthelse