Er du student og trenger barnehageplass? Våre barnehager har et mer utvidet tilbud enn vanlige, offentlige barnehager.

Eksamensgaranti

Dersom du har eksamen samtidig som du har sykt barn, hjelper vi deg med barnepass. Faller din eksamen sammen med eller nært opp til en av barnehagens fagdager og du mangler barnevakt, stiller vi opp med vikar og hjelper deg! Husk å melde fra og levere dokumentasjon senest to uker før den aktuelle fagdagen!

Utvidet åpningstid

Dersom du trenger utvidet åpningstid en periode, for eksempel i forbindelse med praksis, så kan du ta kontakt med barnehagen. (Breivika studentbarnehage åpner litt tidligere enn de andre studentbarnehagene hver dag.)

Aktivitetslørdager

Vi arrangerer egne aktivitetslørdager for barna i den mest hektiske eksamensperioden, slik at du får mer tid til å lese

Varm lunsj

Hver dag serveres det sunn og næringsrik varmmat laget fra grunnen av. Maten leveres fra MH-kafeen.

I nærhet av campus, eller tilknyttet studentbolig

Samskipnaden driver fem studentbarnehager i Tromsø. Breivika, Universet og Gimle studentbarnehager ligger nært campus. Prestvannet og storskogåsen studentbarnehager ligger nært studentboliger. Ser oversikt over våre studentbarnehager.

Beholder barnehageplassen frem til skolestart

Når du er ferdig å studere, kan barnet ditt fortsette i barnehagen frem til skolestart.

 

Søk barnehageplass