Hovedkontor
Teorifagbygget hus 2
9037 Tromsø

Åpningstider: 09.00 - 15.00

 

Kontaktinformasjon til barnehagene finner du på den enkelte barnehages nettsider.

.

Spørsmål vedrørende barnehageavgift

Avdelingsleder studentbarnehagene