Norges arktiske studentsamskipnad driver fem studentbarnehager i Tromsø.

Barnehage nært campus, eller der du bor?

Prestvannet studentbarnehage ligger nært Prestvannet og Åsgårdveien studentboliger. Storskogåsen studentbarnehage ligger ved siden av Storskogåsen studentboliger. Gimle studentbarnehage ligger i nærheten av Stakkevollan og Ørndalen studentboliger og campus Breivika. Breivika og Universet studentbarnehager ligger på campus Breivika. Har du fått plass i en av disse barnehagene, anbefales Mortensnes studentboliger og Dramsvegen Panorama studentboliger.

Søknad om bolig.

Hva regulerer driften av våre barnehager?

Studentsamskipnadens barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal se til at barnehagene våre til enhver tid drives innenfor loven. Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver.

Alle barnehagene har egen årsplan som følger barnehageåret.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger foreldrenes representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Det er utarbeidet vedtekter for alle våre barnehager som er vedtatt av styret i Samskipnaden.