Breivika studentbarnehage

Adresse

Breivika studentbarnehage
Minnelundveien 11
9019 tromsø
Norge

Vis i Google Maps

Breivika studentbarnehage ligger øverst på campus Breivika i barnevennlige og skogsnære omgivelser. Natur og friluftsliv er en viktig del av identiteten i barnehagen, Tromsømarka ligger like uten for gjerdet og brukes aktivt av alle basene. Vi planlegger og gjennomfører det faglige arbeidet med utgangspunkt i prosjekter der barns medvirkning og samarbeid på tvers av basene er rammefaktorer. Barnehagen har fem baser, med kapasitet på til sammen rundt 85 barn.  Breivika studentbarnehage åpner 15 minutter tidligere enn de andre studentbarnehagene. Åpningstiden er spesielt tilpasset helsefagstudenter, men åpen for alle barn hos oss.

Profil

Klart vi kan!
Vi har pedagoger, fagarbeidere og assistenter med erfaring, entusiasme og kunnskap slik at barna får et godt sted å være. Barnehagen har et høyt faglig fokus, et høyt antall pedagoger (52,4 % av de ansatte) og et godt faglig samarbeid med UiT. Felles fokusområde i Studentbarnehagene for 2017-18 er “Hundre måter å snakke på! - Et godt språkmiljø for alle barn". Vi arbeider prosjektrettet med fokusområdet og vår visjon er «Klart vi kan!».
Natur og uteliv

Uteliv vektlegges på alle basene, og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Når vi ikke benytter oss av skogsområdene og lysløypa rundt, kan barna boltre seg i både klatrestativ, sandkasser, rutsjebane og opplevelsessti med hinderløype for å nevne noe. Vi har også en lavvu med vedfyring og egen bålplass inne på uteområdet vårt, og på høsten kan man til og med plukke blåbær innenfor gjerdene våre. Vi starter ofte dagen ute dersom forholdene ellers ligger til rette for det.

Våre baser

Rypa: 0 - 3 år
Kråka: 0 - 3 år
Måsen: 2 - 5 år
Sjura: 3 - 6 år
Ravnen: 3 - 6 år.

 

En dag i barnehagen
Det serveres et varmt måltid hver dag pluss fruktmåltid. Frokostmåltidet er matpakke hjemmefra.  Basene har en fast turdag i uka. Vi har egen førskoleklubb med fokus på lek og læring før skolestart, og sovetiden for de yngste gjøres ute i vogn (alle baser med små barn har eget vognskur). Barnehagen har tradisjon for å jobbe prosjektrettet med felles tema, da samarbeider vi på tvers av basene. Vi har temarom til fri benyttelse for alle: Stort fellesrom, våtlekerom og formingsrom er eksempler på dette. Hos oss skal dagene være preget av lek, læring, omsorg, gode opplevelser, samspill, vennskap og glede!
Årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.

Årshjul

Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

Fagdager

Barnehageåret 2017-18:

Mandag 11. september 2017
Torsdag 5. oktober 2017
Fredag 6. oktober 2017
Fredag 2. februar 2018
Fredag 11. mai 2018
 

Barnehagen er stengt disse dagene.

Samarbeidsutvalget
Foreldrerepresentanter:
Karianne Fredenfeldt Lind (leder) karilind@online.no
Runar Gjerp Solstad runar.gjerp.solstad@gmail.com

Personalrepresentanter:
Anne Lise Olsen anne.lise.olsen@samskipnaden.no
Reidun Grundvåg reidun.grundvaag@samskipnaden.no

Eiers representant:
Kristin Ryeng kristin.ryeng@samskipnaden.no

Søk barnehageplass

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 07.15 - 16.30

 

 

Kontakt oss

 

Breivika studentbarnehage
Address

Minnelundveien 11
9019 tromsø
Norge